Home » Tag Archives: ਕੁਛ ਇਧਰ ਦੀ

Tag Archives: ਕੁਛ ਇਧਰ ਦੀ

ਕੁਛ ਇਧਰ ਦੀ, ਕੁਛ ਉਧਰ ਦੀ

ਕੁਛ ਇਧਰ ਦੀ, ਕੁਛ ਉਧਰ ਦੀ ਕਦੇ ਚੰਨ ਚੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਥਕਦੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਆਖਦੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਲਾਂਆਂ ਤੇ ਹੱਸ ਦਈ, ਫਿਰ ਜੁਲਮਾਂ ਉੱਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ! ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਕਿੰਜ ਵਾਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ! ——————- ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਤੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਲਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਹਰਾ ਸਜਾਵਾਂਗੇ ! ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ...

Read More »